تبلیغات
او خواهد آمد... - حكایت
دوشنبه 19 بهمن 1388

حكایت

   نوشته شده توسط: مسعود نیک    

حسادت

روزی بزی به خوراك خر حسد ورزید،رو به خر كرد و به او گفت:اگر ارباب از تو خیلی كار می كشد پایت را در سوراخی كن تا مجروح شود و مدتی استراحت كن.خر چنین كرد.صاحب خر ناچار شد او را پیش حكیم ببرد،حكیم برای معالجه پای خر خوراك جگر بز را تجویز كرد.لذا صاحب خر بز را سر برید تا خر را معالجه كند.

لطفا نظر خود را درباره این متن بگویید.